AMBULANTNE USLUGE

Pregled lekara specijaliste
5.000 RSD
Kontrolni pregled
3.000 RSD
Konsultativni pregled lekara drugih specijalnosti
6.000 RSD
Previjanje
2.000 RSD
Uklanjanje konaca
1.500 RSD
Tamponada nosa
5.000 RSD
Obrada rane bez suture manja
3.000 RSD
Obrada rane bez suture veća
5.000 RSD
Otoskopija / rinoskopija
3.000 RSD
Uzimanje brisa
2.500 RSD
Incizija i drenaža A.A. manja
4.000 RSD
Ekstrirpacija S.T. uha / nosa
5.000 RSD
I.M. aplikacija leka
1.200 RSD
Uklanjanje stranih tela iz nosa / uha
5.000 RSD
Parentalno apliciranje lekova
1.200 RSD
Previjanje rane manje
2.000 RSD
Previjanje rane veće
5.000 RSD
Aplikacija leka u ušni kanal
2.000 RSD
Ispiranje i aspiracija uha
3.000 RSD
AT zaštita
5.000 RSD
Hrkanje i sleep apnea konsultativni pregled / upotreba Oniris aparata
5.000 RSD
Cene su podložne promenama u zavisnosti od kliničke slike.