HIRURŠKE INTERVENCIJE

Biopsije veće
10.000 RSD
Biopsije manje
8.000 RSD
Incizija i drenaža A.A. veća
12.000 RSD
Obrada rane sa suturom-manja
10.000 RSD
Obrada rane sa suturom-veća
15.000 RSD
Ekstirpacija kalkulusa kanala pljuvačne žlezde
15.000 RSD
Uklanjanje hiperkeratoze RF nožem
5.000 RSD
Uklanjanje hiperkeratoze hirurški
8.000 RSD
Uklanjanje ateroma i lipoma (masno tkivo)
9.000 RSD
Uklanjanje tumora RF PH manji (mladež)
5.000 RSD
Uklanjanje tumora RF PH veći
20.000 RSD
Uklanjanje tumora sa rekonstrukcijom manje
30.000 RSD
Uklanjanje tumora sa rekonstrukcijom veće
50.000 RSD
Plastika ožiljaka manja
6.000 RSD
Plastika ožiljaka veća
15.000 RSD
Rekonstrukcija defekata manja
15.000 RSD
Rekonstrukcija defekata veća
20.000 RSD
Plastika gornjih očnih kapaka
60.000 RSD
Plastika ušiju
60.000 RSD
Cene su podložne promenama u zavisnosti od kliničke slike.