Primarijus magistar

dr.Zlatko Vujičić

Specijalista maksilofacijalne hirurgije

Rođen u Mostaru 1962. godine.
Studije medicine završio u roku 1988. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Obavezni lekarski staž obavio u KBC Zemun. Posle položenog državnog ispita zaposlio se u Kliničkom centru Srbije 1989. godine na Klinici za ORL i MFH gde je radio dvadeset godina. Specijalistički ispit položio 1994. godine na Klinici za MF hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu sa odličnom ocenom.
Magistrirao na temu  “Procena kliničke vrednosti primarnog hirurškog lečenja karcinoma kože lica i usana “ 1998. Dve godine rada proveo na Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju.
Veći deo karijere bavio se onkološkom hirurgijom i traumatologijom. Stručno se usavršavao u SAD  1991. godine na odeljenju hirurgije glave i vrata Kliničke bolnice u Cinccinatiju(OHIO) pod nadzorom tadašnjeg načelnika Američke akademije za tu oblast Prof dr J. Gluckmana. U toj ustanovi završio kurseve endoskopske hirurgije paranazalnih šupljina i laserske hirurgije.
2007. god Srpsko lekarsko društvo dodeljuje mu naziv Primarijus.
Učestvovao u radu sekcije za MFH i sekcije za ORL Srpskog lekarskog društva. Učesnik  domaćih i stranih kongresa. Autor brojnih naučnih radova. Koautor knjige „Urgentna hirurgija”,  zvaničnog udžbenika medicinskog  fakulteta.
Od 2011. godine karijeru nastavlja u privatnom sektoru zdravstva.
2019. godine završio edukaciju iz antiage medicine i postao član Nacionalnog udruženja za antiage medicinu SESIAM.